νήσει

νήσει
νέω
swim
aor subj act 3rd sg (epic)
νέω
swim
fut ind mid 2nd sg
νέω
swim
fut ind act 3rd sg
νέω 2
spin
aor subj act 3rd sg (epic)
νέω 2
spin
fut ind mid 2nd sg
νέω 2
spin
fut ind act 3rd sg
νέω 3
heap
aor subj act 3rd sg (epic)
νή̱σει , νῆσις
spinning
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
νή̱σεϊ , νῆσις
spinning
fem dat sg (epic)
νή̱σει , νῆσις
spinning
fem dat sg (attic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • κινήσει — κῑνήσει , κίνησις motion fem nom/voc/acc dual (attic epic) κῑνήσεϊ , κίνησις motion fem dat sg (epic) κῑνήσει , κίνησις motion fem dat sg (attic ionic) κῑνήσει , κινέω set in motion aor subj act 3rd sg (epic) κῑνήσει , κινέω set in motion… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνακινήσει — ἀνακῑνήσει , ἀνακίνησις swinging to and fro fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἀνακῑνήσεϊ , ἀνακίνησις swinging to and fro fem dat sg (epic) ἀνακῑνήσει , ἀνακίνησις swinging to and fro fem dat sg (attic ionic) ἀνακινέω sway aor subj act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνήσει — ἀ̱νήσει , ἀνέω aor subj act 3rd sg (epic) ἀ̱νήσει , ἀνέω fut ind mid 2nd sg ἀ̱νήσει , ἀνέω fut ind act 3rd sg ἀ̱νήσει , ἀνέω futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱νήσει , ἀνέω futperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀνίημι send up fut ind mid 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαρινήσει — διαρῑνήσει , διά ῥινάω lead by the nose aor subj act 3rd sg (attic epic ionic) διαρῑνήσει , διά ῥινάω lead by the nose fut ind mid 2nd sg (attic ionic) διαρῑνήσει , διά ῥινάω lead by the nose fut ind act 3rd sg (attic ionic) διά ῥινέω aor subj …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δινήσει — δίνησις whirling motion fem nom/voc/acc dual (attic epic) δινήσεϊ , δίνησις whirling motion fem dat sg (epic) δίνησις whirling motion fem dat sg (attic ionic) δινέω whirl aor subj act 3rd sg (epic) δινέω whirl fut ind mid 2nd sg δινέω whirl fut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μετακινήσει — μετακίνησις shifting fem nom/voc/acc dual (attic epic) μετακινήσεϊ , μετακίνησις shifting fem dat sg (epic) μετακίνησις shifting fem dat sg (attic ionic) μετακινέω shift aor subj act 3rd sg (epic) μετακινέω shift fut ind mid 2nd sg μετακινέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρακινήσει — παρακίνησις disturbance fem nom/voc/acc dual (attic epic) παρακινήσεϊ , παρακίνησις disturbance fem dat sg (epic) παρακίνησις disturbance fem dat sg (attic ionic) παρακινέω move aside aor subj act 3rd sg (epic) παρακινέω move aside fut ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιδινήσει — περιδίνησις whirling round fem nom/voc/acc dual (attic epic) περιδινήσεϊ , περιδίνησις whirling round fem dat sg (epic) περιδίνησις whirling round fem dat sg (attic ionic) περιδῑνήσει , περιδινέω aor subj act 3rd sg (epic) περιδῑνήσει ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγκινήσει — συγκίνησις commotion fem nom/voc/acc dual (attic epic) συγκινήσεϊ , συγκίνησις commotion fem dat sg (epic) συγκίνησις commotion fem dat sg (attic ionic) συγκινέω stir up aor subj act 3rd sg (epic) συγκινέω stir up fut ind mid 2nd sg συγκινέω stir …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκινήσει — ἀποκινέω remove aor subj act 3rd sg (epic) ἀποκινέω remove fut ind mid 2nd sg ἀποκινέω remove fut ind act 3rd sg ἀ̱ποκινήσει , ἀποκινέω remove futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱ποκινήσει , ἀποκινέω remove futperf ind act 3rd sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”